G A R Y   W.   K R O N K ' S   C O M E T O G R A P H Y

Comet C/2002 C1
Ikeya-Zhang

Back to Ikeya-Zhang

Michael Jäger photograph of Ikeya-Zhang on April 27
Copyright © 2002 by Michael Jäger (Austria)

This photograph was obtained by Michael Jäger on 2002 April 27.84. It is composed of two 7-minute exposures obtained with a Schmidt-Cassegrain 200/300 and Kodak kodalith hyp (ortho).


cometography.com